CÔNG TY TNHH ASIA PAINT (VIỆT NAM)

Giới thiệu

Giới thiệu  Công Ty TNHH Asia Paint Việt Nam
Thứ sáu, 10:40 Ngày 01/07/2022 .
Công ty Asia Paint không ngừng đầu tư máy móc và hướng đến nguồn nhân lực dồi dào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Mục đích của bộ phận nghiên cứu sản phẩm là tìm ra các công nghệ và công thức mới để chế biến sơn, trong khi đó mục đích của bộ phận phát triển là đảm bảo chất lượng ổn định và luôn ...

TOP